Neredesiniz   Amaç ve İlkeler /
Amaç ve İlkeler Kurumsal Kimlik Tüzük Ekibimiz

Amaç ve İlkeler


AMAÇ

Yoksulluğu ve dengesizliği kuşatmanın ve yok etmenin tek çaresi bilgi, beceri, ahlak yönünden bunu başarmaya istekli ve muktedir bir insangücü envanterine sahip olabilmektedir. Bu envanter ise, yaygın ve yeterli bir eğitim düzeni ve sunumuyla sağlanabilir.

Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı (TOVAK) bu anlayışla yola çıkarak cağdaş, adil ve müreffeh bir ülke ve toplum için gönüllü bilim, eğitim, kültür hizmetleri sunan kaynaklardan biri olabilmek amacıyla kurulmuştur.


TOVAK Kurumsal İlkeleri

TOVAK bir  “uyum ve güven” kuruluşudur.  Kimse TOVAK’a mensup olmayı, TOVAK topluluğu içinde yer almayı zorla seçmiş değildir. Herkes istediği ve liyakat gösterdiği mesafeden, bu uyum ve güven grubuna, bu grubun üyesi olmanın koşullarını bilerek, gönüllü biçimde katılır. Bu nedenle TOVAK içinde uyumsuzluğa, hizipçiliğe, liderlik mücadelelerine asla yer yoktur. TOVAK’ın geçmişinde, birden fazla kişinin kararlaştırması gereken her iş oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

TOVAK’ı teşkil eden her gönüllü, diğerleri için “ ya ben, ya o”  diye değil,  “ha ben, ha o” diye düşünür. Uyum ve güven noksanlığına ve anlayış farkına  düşülen durumlarda da değişmesi gereken TOVAK değildir.

Uyum ve güven unsurunun bir gereği olarak TOVAK’da geniş bir inisiyatif özgürlüğü vardır. Bu özgürlüğün sınırları sadece TOVAK’ın okumakta olduğunuz kurumsal ve hizmet ilkeleri ile vakıfların uymakla yükümlü olduğu yasal çerçeveden ibarettir. Bu nedenle topluluğumuzun gerek gönüllü, gerek profesyonel mensupları, üstlendikleri görevleri tam bir yetki içinde sürdürürler. Kimse mükemmel  olmadığından, onların da hata yapmaları elbette mümkündür. Ama herkes bilir ki bu hatalarda asla kasıt bulunmaz.

TOVAK bir özveri kuruluşudur. Gönüllü işler kaynakla yapılır. TOVAK mensupları işe, daima kendi kişisel özverilerinden başlar. Elini cebine atmasını bilmeyen, “akıl benden, gayret ve fedakarlık başkalarından”  anlayışıyla davranan insanlar, kendilerine TOVAK’ta yer bulamaz.

Ancak, kaynaklar TOVAK için değil, yapılacak hizmetler için gereklidir. Bu nedenle TOVAK, katkı ve özverileri kendisine değil, hizmet verilecek kişilere ve kurumlara yönlendirir. TOVAK para toplamaz, kayıtsız şartsız TOVAK’a güvenenlerin emanetleri dışında bağış beklemez.

TOVAK’ın genel giderleri ve kurumsal gelişimi  için ihtiyaç duyduğu kaynaklar, büyük ölçüde, TOVAK vakfiyelerinin mal ve hizmet satışı gelirlerinden karşılanır.

Bu nedenle TOVAK’ın, yapılacak hizmetler için kaynak ve katkı çağrıları, “göreve davet” anlamındadır. Kendi sosyal sorumluluk anlayışlarından ötürü topluma yararlı olmaya çalışan kişi ve kurumlara hedef ve proje gösterir. Bu hedef ve projelerin gerçekleşmesinde bir anlamda onlara da hizmet eder.

TOVAK, hizmetlerini, hiçbir siyasal veya kutsal değerin propagandası için yapmaz. TOVAK ve onu kuran insanlar elbette Cumhuriyetimizin temel ilkelerine bağlı ve Atatürk’ün aydın izinde yürüyen kişilerdir. Ama bu doğrultuda TOVAK dahilinde yapacakları şey ülkenin ve toplumun refahı ve mutluluğu için herkesi kucaklayarak yapacakları gönüllü hizmetlerden ibarettir.

TOVAK kimsenin vakfı değildir. TOVAK’ın yapısına baktığınızda ‘ben olmasam TOVAK olmazdı’ diyecek kimseyi bulamazsınız. Zaten olsa da bunu dile getirmezler.

Ayrıca TOVAK ve onu teşkil edenler bilinen deyimle “medyatik” değildir. Yapacaklarını değil, yaptıklarını dahi kamuoyuna çok sınırlı ve ihtiyaç duyulan ölçüde yansıtır. TOVAK ve hizmetlerinden haberdar kılınanlar, haberdar olması gerekenlerden ibarettir.

Nihayet TOVAK, sabırlı ve istikrarlıdır. Adil bir kalkınmanın gerektirdiği üretim, hukuk ve ahlak düzeninin bugünden yarına gerçekleştirilemeyeceğini bilir. Bir vakıf kurup, bir dernek oluşturup, üç beş kuruş para sarf edip ertesi gün ”hani, niye düzelmedi” diye dikilmenin kolaycılığına izin vermez.

Bu nedenle TOVAK, başlanılan işin başlandığındaki özveriyi koruyarak yıllarca sabır ve istikrar içinde sürdürülmesi gerektiğine inanan, başarının belki birkaç kuşak sonra sağlanmasını göze alan, sağlandığında da kimseden teşekkür dahi beklemeyen, bütünün illaki tamamı değil, parçası olmayı içine sindirebilenlerin girişimidir.


TOVAK Hizmet İlkeleri

TOVAK Hizmetleri somut sonuçlara dönüktür. Yapılır, bitirilir, görülür. Uzun süreç ifade eden, oyalanma, oyalama, “yapıyor gibi görünme” kaldıran işler, TOVAK tercihleri arasında değildir. TOVAK’ın anlayışına göre uzun vadeli başarı, aynı yönde ve biri birini tamamlar biçimde sağlanan çok sayıda küçük ama somut başarının toplamından oluşur.

TOVAK Hizmetlerinde öncelik, toplumsal gerçeklerimizin gösterdiği ihtiyaçlara verilir. Örneğin, yaşlılara kitap okumak, müzik dinletmek, evet yararlıdır ama, ilacını temin etmek, ev işlerinde yardımcı olmak, bedeni temizliğini ve hareketini sağlamak daha önemli ve önceliklidir. Milyonlarca insanın yoksulluk sınırında yaşadığı bir ülkede TOVAK’ın hizmet tercihleri, günlük modalara uygun, kolaycı, göstermelik, özveri ifade etmeyen davranışlar olamaz.

TOVAK, hizmetlerinde toplumsal eğitimi ön planda tutar. Örneğin, yardımın yoksullara değil, yoksulluktan kurtulmak isteyen ve bu yolda gayret sarfetmeye hazır olanlara yapılmasına çalışır. Bedenen ve zihnen çaresi olmayanlar dışında yardımın hak edilmesine özen gösterir. Yardımsever, duyarlı kişi ve kurumların da özverilerini bu alana yönlendirir. Başka türlü söylersek hem yardım alma, hem yardım yapmada eğitici olmaya çalışır.

TOVAK, klasik “iyilikseverlik” anlayışından, birden fazla ve kalıcı yararlar üretmeye gayret gösterir. Örneğin, yoksul ya da başarılı bir üniversite öğrencisine burs verilmesi halinde ona, sosyal bir ödev verilmesini de öngörür. Bunu “sosyal görev” bursu olarak adlandırır. Çünkü her okuyan, nasıl olsa ve kendiliğinden “adam” olmaz.

Nihayet TOVAK, hizmetlerinde paylaşımcı ve katılımcıdır. Gönüllü hizmetleri, diğer kurumlarla el ele, işbirliği ve işbölümü içinde yapmaktan mutluluk duyar. Ortaya çıkacak sonuçlarda onların kıvanç ve onur payına tecavüz etmemeye büyük özen gösterir.
Telif Hakkı © 2017 Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı (TOVAK)            Her hakkı saklıdır. Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası Tüzük